Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente, sectie binnen de Linie, tel.nr. kerkgebouw 0223.614567
 
 
Liturgie Liturgie

In de liturgie klopt het hart van de gemeente. Hier gebeurt het heilige. Hier gaan beker en schotel van hand tot hand. Hier klinkt het woord en zingt het lied.
Broeders en zusters ontmoeten elkaar rond doopvont, kansel en tafel in de naam van Christus.
Onderstaand de liturgie voor:   
           
Orde van dienst Bethelkerk
 
Liederendienst
 
Den Helder, 22 april 2018
 
Voorganger : Ds. Wilma van Rijn

Organist      : Dhr. Don Kool
Piano           : Mevrouw Thilly Faas
 
Zingen voor de dienst: ‘Heer God, U loven wij’ (Opw. 7)


Welkom en mededelingen
 
Aansteken van de kaarsen door een diaken
 
De gemeente gaat staan
 
Lied ‘Create in me a clean heart’ (Liedboek 51B 2x)
 
Bemoediging en Groet
 
Vg: Onze hulp is in de naam van de Ene God
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt in de eeuwigheid
En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft

Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus in de Eenheid met de Heilige Geest
gem: Amen
 
De gemeente gaat zitten
 
Psalm 119: verzen 3 en 40
 
‘Stromen van zegen’
 
Gebed
 
Lied ‘Grote God wij loven U’ (Liedboek 413 1 en 2)
 
Lied ‘In de bloembol is de krokus’ (Liedboek 982)
 
Kinderlied
‘Dapper als David’ (met youtube)
 
Gesprek met de kinderen
Kinderen gaan naar de Kinderkring
Wij gaan voor even uit elkaar
 
Schriftlezing: Johannes 10: 11-16
 
Ik ben de goede ​herder. Een goede ​herder​ geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze ​schaapskooi​ komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
 
‘Jezus alleen, ik bouw op hem’ (Hemelhoog 347A)
 
‘Daar ruist langs de wolken’ (Hemelhoog 326 1, 3)
 
Overdenking
 
‘Je hoeft niet bang te zijn’ (Liedboek 935)
 
Gebed
Onze vader
 
‘Haven van rust’
 
‘Lied van de zee’ (melodie Gezang 467 LvK) 
 
Collecte
 
Kinderen komen terug uit kinderkring terwijl
ook de kinderen uit de crèche worden gehaald.
 
Kinderlied ‘Kom aan boord’ (youtube)
 
Slotlied ‘Abba Vader’ (Hemelhoog 627 1 en 2)
 
Zegen met Gezongen amen
 
 
Na de dienst is er gelegenheid, zoals gebruikelijk, om de voorganger de hand te schudden en om samen na te praten onder het genot van koffie, thee of fris.
 
Een drankje is vast wel nodig na een dienst waarin heel veel gezongen is. Even bijkomen en met elkaar de ervaringen uitwisselen.
 
 
 

terug
 
 
 
 
Kinderdienst Goede Vrijdag, 30 maart

Foto-album
 
Palmpaasstokken maken, 24 maart

Foto-album
 
Voel je thuis, 4 maart

Foto-album
 
Kliederkerk-Babel, 21 januari

Foto-album
 
Doopdienst, 7 januari

Foto-album
 
Kinderkerstfeest, 17 december

Foto-album
 
Jeugddienst, 5 november

Foto-album
 
Overige:
Foto's en filmpjes zijn te vinden onder:
Foto-albums en Mediacentrum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.